Phone: 0835.809.805

Điều khoản:

Vui lòng đọc một số điều khoản trước khi mua phần mềm tại ManoSoft

Nạp tiền:

Trước khi mua bạn cần phải nạp tiền, xem hướng dẫn nạp tiền

Hướng dẫn mua:

1. Chọn vào mục “Phần mềm” tại menu

Nút phần mềm tại menu

2. Chọn phần mềm cần mua và bấm “Mua ngay”

Danh sách phần mềm đang phát hành

3. Chọn gói thời hạn

Các gói và chức năng của phần mềm

4. Xác nhận mua

Xác nhận mua phần mềm

5. Mua thành công và Download

Thông báo mua thành công