Phone: 0835.809.805

Các bước nạp tiền vào web:

1. Đăng nhập vào website: cp.manosoft.me (nếu chưa có tài khoản hãy đăng ký tài khoản)

Trang web: cp.manosoft.me

2. Chọn nạp tiền:

Nút nạp tiền tại menu

3. Chọn phương thức nạp tiền:

Các phương thức nạp tiền

4. Chuyển khoản: Điền đúng nội dung chuyển khoản hoặc quét mã QR để tiến hành chuyển khoản (lưu ý: mỗi người sẽ có một mã riêng, mỗi lần nạp tiền mã sẽ thay đổi)

Nạp tiền vào ngân hàng Vietcombank
Nạp tiền vào ngân hàng MB Bank

5. Xác nhận nạp tiền: Sau khi bạn đã chuyển tiền xong bấm Xác nhận nạp tiền

Xác nhận nạp tiền

6. Nạp tiền thành công:

Thông báo nạp tiền thành công