Phone: 0835.809.805

Share tool đọc Hotmail / Outlook hàng loạt tài khoản – tool miễn phí

Phần mềm Read Hotmail Inbox giúp bạn quản lý, đọc mail từ Hotmail/Outlook mà không cần phải nhập mail recovery như đăng nhập tại trình duyệt web thông thường.

Chức năng của Read Hotmail Inbox

  • Hỗ trợ nhập danh sách mail (đọc hàng loạt mail)
  • Nút Next – Previous để chuyển đến mail tiếp theo
  • Đọc 10 Mail đầu tiên 
  • Tool đọc email sẽ không bị bắt nhập mail recovery như login ở trình duyệt
  • Lưu ý: 1 IP chỉ nên đọc 2 email, sau đó đổi IP và đọc tiếp

Tool hoàn toàn miễn phí

Hướng dẫn sử dụng

  1. Cách nhập tài khoản
  1. Xem danh sách Mail
  1. Xem chi tiết nội dung Mail