Phone: 0835.809.805

Phần mềm TikDownloader là tool tải toàn bộ kênh TikTok, Douyin và nhiều nền tảng mạng xã hội khác phổ biến như YouTube, Douyin, Shorts, Reel,… Với khả năng tải toàn bộ kênh, livestream, tự động vượt qua Captcha, cùng việc hỗ trợ chất lượng Full HD, đây là một công cụ đa dạng và mạnh mẽ để bạn có được nội dung video chất lượng cao một cách dễ dàng.

Đăng ký dùng thử miễn phí 2 năm tại: cp.manosoft.me

Hướng dẫn 2 cách lấy link video kênh tiktok

Cách 1: Tải toàn bộ kênh TikTok bằng chức năng: Lấy Danh Sách Video Từ TikTok/Douyin

1. Điền link kênh user tiktok cần tải về để tiến hành lấy link video

2. Bấm nút: Bắt đầu quét video

tai-video-tiktok
Giao diện chức năng lấy danh sách video từ TikTok/Douyin

3. Sau khi lấy video thành công, bấm nút: Nhập danh sách vào Download

tai-toan-bo-kenh
Sau khi lấy video TikTok bằng cách 1 thành công

Cách 2: Tải toàn bộ kênh TikTok bằng chức năng: Lấy Danh Sách Video Từ Channel

1. Điền link kênh user tiktok cần tải về để tiến hành lấy link video

2. Bấm nút: Bắt đầu quét video

Giao diện chức năng Lấy Danh Sách Video Từ Channel

3. Sau khi lấy video thành công, bấm nút: Nhập danh sách vào Download

Sau khi lấy video TikTok bằng cách 2 thành công

Hướng dẫn lấy link video kênh douyin

1. Điền link kênh douyin cần tải video hoặc điền https://www.douyin.com/ rồi chọn đến kênh cần tải.

2. Bấm nút: Bắt đầu quét video

Giao diện chức năng Lấy Danh Sách Video Từ TikTok/Douyin

3. Sau khi lấy video thành công, bấm nút: Nhập danh sách vào Download

Sau khi lấy video Douyin thành công

Hướng dẫn download video TikTok và Douyin

tai-toan-bo-kenh-tiktok
Khi đã thêm các link video cần tải vào danh sách Download

Sau khi nhập link video cần tải xong, bấm nút: Bắt đầu download

tai-toan-bo-kenh-tiktok
Khi tải video thành công, tốc độ tải phụ thuộc vào tốc độ mạng

Hướng dẫn tải toàn bộ kênh Youtube Shorts: https://manosoft.vn/huong-dan-tai-kenh-tiktok-va-douyin-khong-logo

Xem thêm thông tin về tool tải video tiktok, douyin, youtube: https://docs.manosoft.me/tikdownloader