Phone: 0835.809.805

Các bước cài đặt phần mềm:

1. Đăng nhập quản lý: cp.manosoft.me

Đăng nhập vào website

2. Download phần mềm tại website

Mục download tại website

3. Trình cài đặt

3.1. Đăng nhập tài khoản web: cp.manosoft.me

Đăng nhập tài khoản vào trình cài đặt

3.2. Bấm Start Install, nếu có thông báo yêu cầu quyền admin hãy bấm Yes

Tiến hành cài đặt phần mềm

3.3. Sau khi hoàn thành, bấm Finish and Launch để mở phần mềm

Cài đặt phần mềm thành công